Glaukomet, også kalt grønn stær, er en sykdom som kommer snikende, og som ikke forvolder smerter i begynnelsen. Synsnervens nervefibre dør sakte, noe som fører mer og mer til en innsnevring av synsfeltet. Disse innsnevringene av synsfeltet oppdages nesten ikke til å begynne med, hodet må imidlertid snus litt mer når man skal se til siden. Først i et fremskredet stadium svikter synet når man ser rett frem. Et forhøyet indre øyetrykk spiller en viktig rolle ved grønn stær.

                                                foto-glaucoma

RISIKOFAKTORER

Risikoen for å få grønn stær øker etter at man har fylt 50 år, andre risikofaktorer er arvelig belastning eller diabetes.

 

FORSKJELLIGE TYPER GRØNN STÆR

 Skaden på synsnervefibrene kan forårsakes av de forskjellige typene grønn stær.

Vidvinkelglaukomet er den hyppigste glaukomsykdommen (ca. 90 %), og er en følge av degenerative forandringer i øyet, dvs. et alderdomstegn

 

I det sunne øyet er det en balanse mellom produksjon og avløp av den indre øyevæsken (kammervannet). Er denne balansen forstyrret, dvs. utløpet av overflødig væske forsinkes, så oppstår det et trykk på strukturen i øyet, som netthinnen og synsnerven. Det fører til et forhøyet øyetrykk. Uten behandling kan dette føre til grønn stær.

Det normale indre øyetrykket ligger på mellom 10 og 21 mm Hg. Svingninger i løpet av dagen på inntil 5 mm Hg anses som fysiologisk, samtidig som de høyeste verdiene opptrer om natten eller tidlig på morgenen.

Ved normaltrykkglaukomet utvikles en grønn stær uten forhøyet indre øyetrykk. Årsaken til dette er ikke entydig avklart, men blodsirkulasjonen på papillen (stedet der synsnerven forlater øyet) er redusert, noe som fører til skade på synsnervefibrene.

Ved et trangvinkelglaukom, også kalt akutt glaukomanfall, forhøyes øyets indre trykk raskt til inntil 70 mm Hg. Dette glaukomet er alltid et nødstilfelle. Ved følgende symptomer bør det raskest mulig oppsøkes legehjelp: Tåkesyn, sterke øyesmerter og kraftig hodepine, fargede lysringer rundt lyskilder, samt kvalme og oppkast.

Det medfødte glaukomet forekommer sjeldent, og opptrer i løpet av det første leveåret. Også det sekundære glaukomet er en sjelden form, og forårsakes av andre øyesykdommer og skader.

                                                             

DIAGNOSEKRITERIER

img_1499

Den viktigste henvisningen til en mulig grønn stær er målingen av øyetrykket. Mange problemer kan utelukkes ved å oppdage grønn stær på et tidlig stadium og gjennom en rask og effektiv behandling. Hos optiker Fischer er målingen av øyetrykket en del av den daglige rutinen. Grønn stær er en av de hyppigste årsakene for å bli blind i industrilandene. Med regelmessige målinger er det mulig å oppdage forandringer av øyetrykket i et tidlig stadium

For å stille diagnosen grønn stær er det ikke nok å måle det indre øyetrykket. Hvis øyetrykket er for høyt, vil legen også undersøke øyets bakgrunn samt foreta en undersøkelse av synsfeltet. Synsfeltet betyr hele synsområdet uten at hodet eller øynene beveges.

Det forhøyede indre øyetrykket senkes av legen med øyedråper. Er dette ikke tilstrekkelig, kommer operative tiltak eller laserterapi i betraktning.