Ved grå stær mister øyelinsen sin klarhet. Øyelinsen sørger for at lysstråler, som treffer øyet, danner et skarpt bildet på netthinnen. Hos sunne, unge mennesker er linsen gjennomsiktig og elastisk. Med årene kan forandringer føre til uklarheter i linsen, den såkalte alderdomskatarakt. I løpet av livet blir linsen stadig tykkere, og er mindre elastisk. 

SYMPTOMER 

Hovedsymptomet er et snikende smertefritt tap av synsevnen og en økt blendingsømfintlighet spesielt ved grelt sollys.  Sinnsinntrykket av kontraster og farger reduseres også, omverdenen fornemmes som gjennom en tåke. Av og til kan det også oppstå monokulære dobbeltbilder, som er fortsatt tilstede når man lukker det sunne øyet.  Alt dette svekker etter hvert livskvaliteten, og volder vanskeligheter som f.eks. ved kjøring om natten.

I begynnerstadiet kan det ofte oppnås en forbedring av synsevnen ved hjelp av en endret brillestyrke. En solbrille hjelper mot den økte lys- og blendingsømfintligheten. Når det senere, i et fremskredet stadium, blir intolerabelt med en reduksjon av synsevnen, selv med en ny korreksjon, er det tid for å fjerne linsen og erstatte den med et kunstig implantat.

ÅRSAKER OG UNDERSØKELSE

Solstråler, spesielt UV-stråling, som linsen er utsatt for gjennom et helt liv, har en negativ innvirkning, og fremmer uklarheter i linsen.

Diabetes, bivirkninger av medisiner (frem for alt kortison), narkotika eller øyeskader, som støtskade på øyeeplet, kan også være årsaker.

En øyetest gir opplysninger om i hvor stor grad synsevnen er svekket. Undersøkelsen av linsen gjennomføres med spaltelampe-mikroskopet. Spaltelampen gir et forstørret, mikroskopisk bilde av det fremre øyeavsnittet, inkludert linsen.

ETTER KATARAKT-OPERASJONEN 

gafa deslumbramiento1

Etter grå stær-operasjonen er mennesket mer ømfintlig overfor UV-lys fordi den naturlige linsen vår er fjernet. Dette betyr at vår naturlige UV-beskyttelse ikke finnes lenger. Eldre intraokulære linseimplantater absorberer på langt nær så mye UV-lys som dagens intraokulærlinser, som har en viss UV-lysbeskyttelse.

Fordi synsstyrken i de første ukene etter inngrepet kan variere sterkt, er det best å vente i 4 til 6 uker med å tilpasse nye briller. Etter operasjonen er der viktig med solbriller, fordi den nye linsen er mer lysgjennomtrengelig enn den gamle uklare linsen.

Vi hos Optiker Fischer gir deg gjerne råd om en perfekt helhetlig beskyttelse av dine øyne. Besøk oss! Vi gleder oss til å se deg.